IPv6 en netmask


Bij een blade vps van Transip wordt standaard een ipv6 adres uitgegeven met een /64 range. Echter, de gateway die gebruikt moet worden, valt buiten het bereik van die /64 range. Het is dus noodzakelijk om in /etc/network/interfaces bij netmask niet 64, maar 48 in te vullen.

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The IPv4 network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp

# The IPv6 network interface
iface eth0 inet6 static
   address 2a01:7c8:aab1:1c4::1
   netmask 48
   gateway 2a01:7c8:aab1::1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *