Logrotate en compressed

Vooral als aantekening voor mezelf, omdat ik hier gisteren best wel naar heb lopen zoeken.
Als de sharedscript optie gebruikt wordt in de logrotatie, dan wordt de compressie pas uitgevoerd nadat het postrotate gedeelte gedaan is.

Dit heb ik nu:

/var/log/apache2/*.log {
    daily
    missingok
    rotate 35
    compress
    sharedscripts
    postrotate
    day=`date -d 'yesterday' +%Y%m%d`
    mv access.log.1 access.log-$day
    mv error.log.1 error.log-$day
    if [ -f /var/run/apache2.pid ]; then
    /etc/init.d/apache2 restart > /dev/null
    fi
    chmod 640 /var/log/apache2/*.log
    endscript
}

In het postrotate gedeelte hernoem ik dus de geroteerde bestanden zodat er de datum van gisteren in voorkomt. Daarmee komen ze wel buiten het bereik van de logrotatie, maar dat los ik wel op een andere manier op.

Heb ook nog even gekeken naar de dateext optie, maar daarmee kan ik niet aangeven dat het de datum van gisteren moet zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *